1.Co się dzieje, kiedy w słoneczny dzień zagrzejemy już cały zasobnik wody, a słońce nadal świeci? Czy woda w zasobniku może się zagotować?

Zabezpieczenie jest w formie „zrzutu”. Przy zestawach kompaktowych bezciśnieniowych ecocollector oraz ciśnieniowych z wężownicą ecocollector przez otwór wentylacyjny będzie ulatniać się para (jak z czajnika) przy zestawach ( heat-pipe ) ciśnieniowych ecocollector otworzy się zawór bezpieczeństwa i zostanie wyrzucona woda (ok.4-15 litrów). Po zrzucie następuje uzupełnienie zestawu zimna wodą.

2.Jaki jest czas zwrotu zestawu solarnego?

Okres zwrotu kosztów inwestycji uzależniony jest od zapotrzebowania obiektu na ciepłą wodę. Im większe jest  zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, tym szybciej nastąpi zwrot poniesionych nakładów finansowych. Przy zestawach kompaktowych inwestycja wraca się po 2-3 latach.

3.Czy przy ujemnej temperaturze zewnętrznej instalacje solarne wytwarzają ciepło?

W mroźny słoneczny dzień kolektory próżniowe ecocollector mogą ogrzać wodę nawet do 50-60°C, trzeba jednak pamiętać, że im niższe temperatury otoczenia, tym niższe są zyski energetyczne spowodowane wychładzaniem kolektora i instalacji.

4.Czy możemy podłączyć wodę ciepłą z kolektorów do centralnego ogrzewania?

Nie można mieszać obiegów c.o. i c.w.u ze sobą. Obieg c.o. jest obiegiem zamkniętym ciśnieniowym a c.w.u. otwartym.

5.Na jakim etapie budowy dachu montuje się kolektory?

Kolektory słoneczne ecocollector można montować na każdym etapie budowy domu pod warunkiem zakończenia prac związanych z pokryciem dachowym. Warto jednak pamiętać o magistrali solarnej, która biegnie wewnątrz budynku i położyć ją przed wykończeniem wnętrz.

6.Czy połać dachowa musi być skierowana dokładnie na południe? Jak zmienia się skuteczność zestawu w kierunku wschodnim i zachodnim?

Kolektory słoneczne ecocollector powinny być zamontowane pod kątem 40-45° do podłoża w kierunku najbardziej zbliżonym do południowego. Odchylenia od kierunku południowego do 20° nie ma większego wpływu na efektywność pracy instalacji.

7.Jaki okres gwarancji?

5 lat pisemnej gwarancji na  próżniowe kolektory słoneczne – kompakt ecocollector
2 lata pisemnej gwarancji na zestawy pompowe oraz sterowniki

8.Czy montaż zestawu solarnego w ogrodzie w sporej odległości od budynku (ok. 20 mb) spowoduje duże straty ciepła?

Ważne jest aby dobrze zaizolować rury, wówczas strat ciepła nie będzie.

9.Czy w naszych szerokościach geograficznych jest wystarczająca ilość promieniowania słonecznego do efektywnej pracy kolektorów?

W Polsce potencjalne sumy roczne całkowitego promieniowania słonecznego wynoszą od około 900 kWh/m2 na rok na obszarach północnych do 1200 kWh/m2 na rok na obszarach południowych. Taka ilość promieniowania słonecznego jest w Polsce wystarczająca, aby zapewnić wydajną pracę kolektorów słonecznych. Kolektory słoneczne pracują najefektywniej od początku marca do końca września, ponieważ jest to okres największego nasłonecznienia. W lutym i październiku parametry pracy kolektora są zadowalające natomiast w okresie zimowym (listopad, grudzień, styczeń) działanie słońca jest krótkie w ciągu dnia, co powoduje, że woda ogrzewana za pomocą kolektorów wymaga dodatkowego dogrzania w tradycyjny sposób z innego źródła.

10.Gdzie najlepiej zamontować kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne ecocollector mogą być instalowane na dachu, elewacji, jak i na ziemi na specjalnym stojaku, aby jednak otrzymać najlepsze efekty, warto trzymać się następujących wskazówek:
* Próżniowe kolektory słoneczne ecocollector powinny być tak zamontowane, aby ich powierzchnia czynna była skierowana w kierunku najbardziej zbliżonym do południowego, pod kątem 40-45°. Odchylenia od kierunku południowego do 20° nie ma większego wpływu na efektywność pracy instalacji.
* Próżniowe kolektory słoneczne instalować trzeba w miejscu nie zacienionym przez np. drzewa lub inne naturalne przeszkody.

11.Jakie są zalety zamontowania próżniowych kolektorów ecocollector?

Montaż prózniowych kolektorów słonecznych ecocollector może obniżyć koszty podgrzewania wody użytkowej nawet o 90%. Koszty ogrzewania wody w basenie o 100%.
Inwestowanie w system prózniowych kolektorów słonecznych ecocollector jest korzystne a w przyszłości perspektywiczne (w związku z szybkim wzrostem cen energii). Ponadto poprzez wykorzystywanie energii słonecznej nie ingerujemy w środowisko naturalne.

12.Czy można wykorzystać prózniowe kolektory słoneczne – kompakt ecocollector do ogrzewania domu?

Próżniowe kolektory słoneczne ecocollector można wykorzystać do wspomagania centralnego ogrzewania, jednak najlepiej współpracują z ogrzewaniem podłogowym lub ściennym (niskotemperaturowym).

13.Jaki jest czas nagrzania wody w zestawie kompaktowym bezciśnieniowym ecocollector do 80°C?

W bezchmurny dzień (np. m-c lipiec, temp.zewnętrzna 22°C) ten czas wynosi ok.4-6godz.

14.Jaka jest różnica między zestawem kompaktowym bezciśnieniowym ecocollector a kompaktowym ciśnieniowym (haet-pipe) ecocollector ?

Główna różnica to sposób przekazywania ciepła oraz zastosowane rury próżniowe.
W przypadku próżniowego kompaktu bezciśnieniowego są zastosowane rury próżniowe w których znajduje się podgrzewana woda (absorbując promienie słoneczne dochodzi do bezpośredniego podgrzewania wody). W zestawie bezciśnieniowym ciepła woda jest pobierana na zasadzie grawitacyjnej (zestaw musi być umieszczony powyżej odbiorników, umieszczając go poniżej odbiorników trzeba na wyjściu ciepłej wody wpiąć zestaw pompowy, który poda nam wodę pod ciśnieniem). Jest to urządzenie przelewowe (obieg otwarty).
Natomiast w przypadku kompaktu ciśnieniowego heat-pipe  są zastosowane rury próżniowe heat-pipe (rury w których znajdują się lustra aluminiowe połączone z rurką miedzianą w których zamknięty jest gaz. Absorbując promienie słoneczne w rurce wytwarza się podciśnienie które powoduje iż gaz w postaci pary unosi się ku górze do komutatora po przekazaniu ciepła w postaci skroplonej opada w dół). Próżniowy zestaw ciśnieniowy heat-pipe – kompakt  nie wymaga dodatkowych urządzeń. Można powiedzieć, że jest to swego rodzaju podgrzewacz przepływowy (obieg zamknięty).